Flaim is per direct op zoek naar een werkvoorbereider die fulltime aan de slag kan.

Doel van functie:
Efficiënt verloop van 1e-lijns keuringen e/o testen volgens keurings– e/o testplannen. Informatieverstrekking aan de uitvoeringsorganisatie over de gerealiseerde productkwaliteit dat wil zeggen voortgang en resultaten van 1e-lijns keuringen e/o testen.

Werkzaamheden:

  • Coördineren en aansturen van uit te voeren 1e-lijnskeuringen e/o testen volgens keurings– e/o testplannen met inachtneming van de uitvoeringsplanning. Bewaking doorleiden van keurings– en testresultaten naar werkpakketen en werkpakket-activiteiten ten behoeve van betaalbaarstelling.
  • Leveren van informatie aan de uitvoeringsorganisatie via de Manager Voorbereiding over de voortgang en resultaten van door Keuringsmedewerkers uitgevoerde 1e-lijns keuringen e/o testen volgens keurings– e/o testplannen. Bij regulier verloop kunnen keuringsregistraties worden doorgeleid naar vervolgprocessen (betaalbaarstelling e.d.). Bij bijzonderheden e/o afwijkingen bewaakt de Keuringscoördinator het verloop van toepasselijke ondersteunende processen, waaronder het afwijkingenproces. Bewaking van beoordeling / verificatie van keurings– e/o testplannen door (hoofd-)uitvoerders en in voorkomende gevallen keuringsmedewerkers, technologen en laboranten.
  • Stelt in samenspraak met werkvoorbereiding en in samenhang met actuele detailplanningen maatregelen c.q. aanpassingen vast ten aanzien van geplande 1e-lijnskeuringen e/o testen. In overleg treden met de lijnfuncties (managers Voorbereiding / Uitvoering) e/o QA/QC–coördinator bij conflicterende resultaten uit 1e– en 2e-lijnskeuringen. Bij escalatie wordt een besluit over wel of niet ingrijpen genomen binnen de lijnorganisatie op het niveau Manager Uitvoering, zonodig Projectmanager. Bewaking van werken conform (standaard)keuringsplannen Bewaking van budget keuringen.
  • Indien daartoe relevante aanleiding bestaat terugkoppelen naar de beheerder van het managementsysteem PMI over het keurings-/testproces uit het PMI. Daartoe behoren in elk geval structurele aspecten vanuit de evaluaties van werk- en keuringsplannen door Keuringsmedewerkers.
  • Informatie over voortgang en resultaten van 1e-lijnskeuringen e/o testen periodiek opmaken als statusrapport met behulp van de keuringsdatabase. Periodiek inventariseren van trends in 1e-lijnskeurings- e/o testresultaten.

Voorwaarden:

Minimaal HBO opgeleid.

Meerjarige civieltechnische ervaring bij integrale projecten in uitvoering. 

Beheersing van de Nederlandse taal.

In bezit van een VCA opleiding VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden is verplicht.

Bijzonderheden:
De verantwoordelijkheden ten aanzien van 1e-lijnskeuringen zijn expliciet gescheiden van 2e-lijnskeuringen onder verantwoordelijkheid van de QA/QC–coördinator.

Meer weten over deze functie? Solliciteer direct via onderstaand contactformulier!

Indien mogelijk ontvangen we je cv graag in word.

Direct solliciteren

Max. grootte: 7000kb Uitbreidingen: pdf,doc,docx,pages
Ik ga akkoord met de voorwaarden.
Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

Woningbouwproductie blijft in Noord-Holland schrikbarend achter

Woningbouwproductie blijft in Noord-Holland schrikbarend achter

De Noord-Hollandse woningbouwproductie is in het eerste kwartaal van dit jaar...

Lees bericht

Hart voor de zaak, professional en klant.

Hart voor de zaak, professional en klant.

Het is inmiddels al weer bijna negen jaar geleden dat Flaim ingeschreven werd...

Lees bericht
© Flaim engineering connections 2019