NEN 4400-1

Flaim BV is NEN 4400-1 gecertificeerd, maar wat zegt dit nu exact?

De NEN 4400-1 norm bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen bij derden, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven, onderaannemers en zoals Flaim BV ook detacheringsbureaus. Hierbij worden deze bedrijven getoetst of er wordt voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteiten, het beschikbaar stellen van arbeid.

Onder deze verplichtingen vallen onder andere het tijdig en op de juiste manier de aangiftes en afdrachten van loonheffingen en omzetbelasting te voldoen en volgens de normen alles te administreren van werknemersdossiers tot indentiteits documenten.


De NEN 4400-1 norm is in 2006 tot stand gekomen door samenwerking van diverse partijen in de flexmarkt, onder andere ABU (met het SFT register), NBBU (met het SVU-register), RIA, RIV en het BRO register. Het initiatief tot deze norm sluit aan bij de wens van de minister om tot één landelijk register (in plaats van voorheen vijf) te komen met daarin alle bonafide uitzend- en uitleen ondernemingen.

Op de website van de SNA (Stichting Normering Arbeid) wordt bijgehouden welke ondernemingen aan deze norm voldoen. Uiteraard voldoet Flaim BV aan de normen en worden wij twee maal per jaar grondig gescreend door een certificerende instelling.

 

VCU - Certificaat

Flaim BV is VCU gecertificeerd, maar wat zegt dit nu exact?

VCU staat voor "Veiligheids Checklist Uitzendbureaus". 

Als detacheerder of uitzendbureau kan het voorkomen dat er personeel ter beschikking wordt gesteld aan een bedrijf dat VCA-gecertificeerd is. Juist in deze samenwerkingen is het extra belangrijk om aandacht te besteden aan de veiligheid en gezondheid van onze werknemers. Immers zijn de risico's op ongevallen groter bij technische bedrijven. Om de risico's bij onze klanten in te schatten werkt Flaim met veiligheids checklisten en is er vooraf bekend wat de exacte risico's kunnen zijn. Met een VCU-certificering in het bezit kunnen wij aantonen dat onze VG-beheersysteem op orde is.

Om VCU gecertificeerd te worden is er periodiek een toetsing  door een certificerende instantie, in geval van Flaim wordt dit gedaan door Lloyd's Register, welke ons toetst op:

 

  • werkwijze en beleid conform VCU werkwijze;
  • selectie, gegevens- en documentenbeheer van de werknemer;
  • voorlichting en instructie aan de uitzendkracht.
  • Certificering van Flaim BV

Voor klanten houdt dit in dat werknemers van Flaim op de hoogte zijn van de gevaren, hiervoor de juiste Persoonlijke Beschermings Middelen ter beschikking hebben en dus direct veilig aan de slag kunnen.

Voor werknemers houdt dit in dat ze op de hoogte zijn van de eventuele risico's en gevaren op de werkvloer bij onze klant, maar ook exact weten welke werkzaamheden ze wel en niet mogen uitvoeren. Door deze informatie staat de werknemer sterker in zijn of haar schoenen en zijn er geen onduidelijkheden.

 

© Flaim engineering connections 2021